یک مهارت ساده برای پیشگیری از دعوا

2019-06-02T12:42:52+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

در پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز کلامی و جسمی، ایجاد وقفه ماهرانه، ضروری است. این فن مفیدترین راهکار برای متوقف ساختن خشونت و جلوگیری از کتک کاری است. نکته کلیدی در زمینه نحوه استفاده از فن وقفه این است که باید قبل از این که کنترل خود را از دست بدهید و دعوا به نقطه ای [...]