شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

اینفوگرافی غلبه بر ترس سخنرانی

2019-05-04T23:19:57+04:30By |موفقیت|

فرایند ترس و هیجان ترس یک فرایند شیمیایی است. زمانی که یک محرک ترس آور ارائه می شود، هورمون های شیمیایی مرتبط با ترس جهت مقابله یا فرار آزاد می شود. این انتشار هورمون های ترس که همان آدرنالین است سیکل معیوبی ایجاد می کند که باعث می شود بر شدت ترس افزوده شود. در تصویر [...]

ارائه یک سخنرانی عالی

2019-05-04T23:30:43+04:30By |موفقیت|

ساعت 9 صبح روز شنبه است و شما به تنها چیزی که فکر نمی‌کنید سخنرانی کردن در جلوی جمع است. ناگهان مدیرتان شما را صدا می‌کند و به شما می‌گوید که باید هفته آینده برای 50 نفر از همکارانتان درباره وضعیت پروژه سخنرانی کنید. واکنش شما چه خواهد بود؟ آیا احساس می‌کنید که سخنرانی عمومی نیز [...]