7 عادت افراد با هوش هیجانی

2019-12-04T21:37:56+03:30By |روانشناسی شناختی|

"هر کس می تواند خشمگین شود ــ که آسان است ــ اما عصبانی شدن، به اندازه ی مناسب، در زمان مناسب، به منظور درست و در راه درست، این آسان نیست." در این نقل قول از ارسطو، کاملا خلاصه یک مفهوم که تبدیل به یک موضوع داغ در روانشناسی، آموزش و پرورش، هوش کسب و کار [...]