حقایق علمی در مورد تفاوت بین زنان و مردان

۱۳۹۸/۹/۴ ۱۹:۳۶:۲۰By |روانشناسی شناختی|

"باید به یاد داشته باشید که مردان مرد و زنان، زن هستند؛ و با وجود شباهت های بسیار، برخی تفاوت های واقعی نیز وجود دارد." هلن فیشر در این مطلب [...]