آسیب شناسی واکنش های مختلف فرد معشوق

۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۰:۳۴:۱۹By |عشق، جوانان و ازدواج|

معشوق از آنجا كه واكنش‌های معشوق بر فرد عاشق تأثیر به سزایی دارد لذا بررسی این واكنش‌ها از نظر تأثیری كه بر دیگری داریم، كاملاً با ارزش است. یكی از [...]

Go to Top