زمانی که شریک زندگی شما مشکل جنسی دارد

2020-06-13T13:48:54+04:30By |آموزش زناشویی|

هنگامی که شریک زندگی شما علاقه مند به رابطه جنسی نیست یا با مشکل اعتماد به نفس از نظر جنسی مبارزه می کند، می تواند تاثیر مهمی در میل جنسی شما داشته باشد. در اینجا چند دلیل برای از دست دادن تدریجی میل جنسی در شریک زندگی افرادی که با مشکل جنسی درگیر هستند، وجود دارد... [...]