زمانی که شریک زندگی شما مشکل جنسی دارد

۱۳۹۹/۳/۲۴ ۹:۱۸:۵۴By |آموزش زناشویی|

هنگامی که شریک زندگی شما علاقه مند به رابطه جنسی نیست یا با مشکل اعتماد به نفس از نظر جنسی مبارزه می کند، می تواند تاثیر مهمی در میل جنسی [...]