خشم منجر به مشکلات قلبی می شود!

2020-01-28T13:32:39+03:30By |روانشناسی سلامت, عشق، جوانان و ازدواج|

یک تحقیق جدید در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، در پی پاسخگویی به این سوال است که زوجین در هنگام تعارض، چگونه رفتار می کنند و مشخص شد که طغیان خشم ، مشکلات عروقی و قلبی را پیش بینی می کند. ارتباط تعارضات زناشویی با مشکلات قلبی ابراز هیجانات و خشم در طول تعارض، خطر بیماری های اسکلتی [...]