مشکلات روانشناختی در دانشجویان

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۸:۴۷:۳۰By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

اغلب اوقات دوران دانشجویی به عنوان بهترین دوران زندگی فرد یاد می شود، اما با توجه به گزارش های اخیر، برای بیش از یک چهارم از دانشجویان دوره کارشناسی واقعیت [...]