زوج درمانی با مشاهده فیلم

۱۳۹۸/۸/۶ ۹:۱۸:۰۱By |درمان های روانشناسی|

امروزه بسیاری از روان شناسان به این واقعیت اعتراف کرده اند که سینما به خوبی می تواند، همه مفاهیم روان شناختی را مورد ارزیابی و بازبینی قرار دهد و به [...]