شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

مغز شگفت انگیز نوجوان (قسمت دوم)

2019-10-21T12:16:56+03:30By |روان‌شناسی نوجوان|

در قسمت اول این موضوع گفتیم که پژوهش های مرتبط با مغز در دهه گذشته، مباحثی را برای افرادی که با نوجوانان و جوانان کار می کنند، روشن کرده است. مغز بین 12 تا 25 سالگی به کمک راه های جدیدی که فرد را آماده زندگی بزرگسالی می کند، تحول می یابد. مقاله مرتبط : مغز شگفت [...]

مغز شگفت انگیز نوجوان (قسمت اول)

2019-10-21T12:19:45+03:30By |روان‌شناسی نوجوان|

من دوستی دارم. وی از دختر 16 ساله اش شکایت داشت، که قصد داشت بدون اجازه وی قسمتی از دستش را تتو کند. هر دو در این باره با هم صحبت کرده بودند، و دوستم فکر کرد که دخترش دیگر از این تصمیم منصرف شده است. اما در طی این گفتگو و جمعه بعد دختر نظرش [...]