جرومی کاگان

2019-02-25T18:38:18+03:30By |اخبار اکسیر|

جرومی کاگان (Jerome Kagan) روانشناسی آمریکایی متولد ۱۹۲۹ در نیوآرک نیوجرسی است. او در حال حاضر از سمت استادی در رشته روانشناسی رشد در دانشگاه هاروارد بازنشسته شده است. او یکی از افراد کلیدی در توسعه این شاخه از روانشناسی به حساب آمده، که در آن دانشگاه حائز سمت استادی تحقیق در کرسی «دانیل و آمی [...]