مرگ عشق یا عشق زنده به گور

2019-06-02T12:40:55+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

تصویر آرمانی و ایده آل ما از عشق، آن است كه عشق هرگز نمی میرد، ما دوست داریم كه عشق جاودانه باشد. اما این تنها یك تصویر آرمانی است و واقعیت چیز دیگری است. عشق هم مانند دیگر پدیده ها روزی می میرد، روزی تمام می شود و روزی دیگر وجود نخواهد داشت. اما همانگونه كه [...]