مرکز روانپزشکی

2020-06-29T14:47:18+04:30By |مراکز روانشناسی تهران|

مرکز روانپزشکی  روانپزشکی مرکز روانشناسی برتر اکسیر در تهران از دیگر خدمات مرکز مشاوره و روانشناختی اکسیر در راستای سلامت اعصاب و روان، ارائه خدمات روانپزشکی به بیماران در مرکز روانپزشکی می باشد. در این بخش تیم متخصص روانپزشکی مرکز مشاوره و روانشناختی اکسیر به بررسی و شناخت مشکلات و اختلالات [...]