10 موقعیت شغلی با مدرک کارشناسی روانشناسی

2019-12-16T00:05:25+03:30By |روانشناسی و گرایش ها|

درست است که در بسیاری از زمینه های شغلی روانشناسی، حداقل مدرک مورد نیاز برای فعالیت، کارشناسی ارشد است؛ ولی با کمی مطالعه و جست و جو می توانید شغل مورد نظرتان را به راحتی با مدرک کارشناسی پیدا کنید. در یک مطالعه مشخص گردید که فقط ۲۵ درصد افراد با مدرک کارشناسی، به ادامه ی [...]