محرومیت از خواب و آسیب های آن

2019-11-02T23:42:45+03:30By |روانشناسی خواب|

همان اندازه که ورزش کردن و تغذیه مناسب، بر روی سلامتی اثر می گذارد، خواب کافی نیز بر کیفیت زندگی، حالات روانی، تعادل عاطفی، خلاقیت، زنده دلی و حتی وزن شما تاثیر می گذارد. البته باید در نظر داشت تنها میزان خواب کافی نیست و کیفیت کار نیز اهمیت دارد؛ برای مثال ممکن است فرد 8 [...]