معرفی سایت توانبخشی شناختی لوموسیتی

2019-02-25T18:41:22+03:30By |اخبار اکسیر|

داده های عظیم لوموسیتی (Lumosity ) رویکردی جدید در فهم شناخت انسان ارائه می دهد! لوموسیتی، یک شرکت بزرگ پیشرو در آموزش مغز، امروز از روش جدید مبتنی بر وب استفاده می کند که داده های عظیم روش شناسی برای انجام تحقیقات عملکرد شناختی انسان ارائه می کند. خط مشی پژوهشی لوموسیتی ، پروژه شناخت انسان است که [...]