معرفی سایت توانبخشی شناختی لوموسیتی

۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۵:۱۱:۲۲By |اخبار اکسیر|

داده های عظیم لوموسیتی (Lumosity ) رویکردی جدید در فهم شناخت انسان ارائه می دهد! لوموسیتی، یک شرکت بزرگ پیشرو در آموزش مغز، امروز از روش جدید مبتنی بر وب استفاده [...]