لذت جنسی زنان و عوامل موثر بر آن

۱۳۹۸/۷/۲۵ ۱۸:۴۱:۳۵By |آموزش زناشویی|

حدود 25% از زنان مشكل رسیدن به اوج لذت جنسی و یا تجربه نكردن آن را دارند. برخی از عوامل زیستی بر رسیدن زنان به اوج لذت جنسی اثر می [...]