توصیه های رئیس منابع انسانی گوگل برای ترفیع گرفتن

۱۳۹۸/۱۰/۵ ۲۰:۲۷:۱۲By |مدیریت منابع انسانی|

پیشرفت در زندگی شغلی، هیچ الگوریتم یا چک لیستی ندارد؛ اما در صنایع و شرکت های مختلف، نکات ساده ای وجود دارد که می توانید برای رسیدن به موفقیت، از [...]