آیا درمانگر و مراجع می توانند با هم دوست شوند؟

۱۳۹۹/۶/۱ ۵:۴۳:۳۸By |روان‌شناسی اجتماعی|

آیا درمانگر و مراجع می توانند با هم دوست شوند؟ مراجعان اغلب ارتباط نزدیکی با درمانگران ایجاد می کنند. در طول جلسات متعدد، در یک اتاق، با درمانگر خود درباره [...]