چگونه دیگران را قضاوت می کنیم؟

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۷:۵۵:۴۷By |روان‌شناسی اجتماعی|

در روانشناسی اجتماعی، اصطلاح تفسیر و ادراك شخصی اشاره به فرایندهای مختلف ذهن برای قضاوت و برداشت از دیگران دارد. در نظر بگیرید كه ما هر روزه چقدر با این [...]