قانون جذب در پیدا کردن و جذب افراد

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۸:۱۸:۲۶By |عشق، جوانان و ازدواج|

بسیاری از ما به دنبال یک شریک، برای زندگی هستیم. اما بر چه اساسی اين انتخاب صورت می گيرد؟ ما صدها و حتی هزاران نفر را، در جریان زندگی روزمره [...]