ارتباط غذای فیبر دار و سلامت روانی در سنین بالا

۱۳۹۸/۸/۲۴ ۲۲:۵۷:۵۹By |روانشناسی سلامت|

یک مطالعه ی جدید در استرالیا، دلیل دیگری برای روی آوردن به غذاهای فیبر دار را به ما نشان داده است... سالمندی سالم سالمندی سالم، یعنی افزایش سن، بدون بار [...]