فلورازپام، درمان اختلال خواب

2017-12-26T18:18:29+03:30By |داروهای روانپزشکی|

فلورازپام از گروه داروهای بنزودیازپین هاست که برای درمان نشانه های بی خوابی مانند مشکل به خواب رفتن یا تعویق خواب به کار برده می شود. راهنمایی های کلی اگر شما هرکدام از شرایط زیر را دارید لازم است قبل از مصرف فلورازپام به پزشک خود اطلاع دهید. زیرا ممکن است به آزمایش های خاص برای [...]