رابطه جنسی مکرر برای زنان مفیدتر از مردان است!

۱۳۹۹/۴/۶ ۱۹:۲۶:۴۸By |آموزش زناشویی|

رابطه جنسی مکرر داشتن رابطه جنسی مکرر و لذت بردن از آن، مردان مسن را بیشتر در معرض حملات قلبی قرار می دهد و بالعکس در زنان مسن باعث کاهش [...]