رشد کنترل ادرار در کودکان

۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۴:۵۰:۴۱By |روان‌شناسی کودک|

کنترل ادرار در کودکان هیچ دو کودکی کنترل ادرار را در یک سن به دست نمی آورند. زمان واقعی کنترل ادرار برای هر کودک، هنگامی است که مغز، اعصاب و [...]