علت های فراموشی را بصورت علمی بدانید!

۱۳۹۸/۹/۱۱ ۵:۱۹:۲۹By |روانشناسی شناختی|

دلیل اصلی این که ما فراموش می کنیم چیست؟ یکی از بهترین محققان در زمینه ی حافظه، الیزابت لوفتوس، چهار دلیل مهم را برای این قضیه بیان می کند: اشکال [...]