شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

فرافکنی چیست؟

2019-12-25T00:34:46+03:30By |روانکاوی|

در معنای لفظی، بر پرتاب کردن رو به بیرون یا رو به جلو دلالت دارد و به فرایند یا اسلوبی اشاره دارد که افراد به مدد آن، ایده ها، تصویرها و امیال را بر محیط بیرونیشان تحمیل می کنند. فرافکنی ، یکی از دفاع های روانی است؛ درست مانند پادتن ها که دفاع از بدن را [...]

فرافکنی به زبان ساده

2019-12-20T23:45:14+03:30By |روانشناسی و گرایش ها|

برخی از انسان ها همواره برای گرفتاری ها و عقب ماندگی هایشان، دیگران را سرزنش می کنند و آن ها را مقصّر می دانند؛ به عبارت دیگر فرافکنی میکنند و هرگز خطاهای خود را نمی بینند. فرافکنی این گونه انسان ها که به دلیل تنبلی، نداشتن تدبیر صحیح در زندگی، جدّی نگرفتن مسئولیت ها و افراط [...]