خودشناسی چیست و چگونه خود را بشناسیم؟

2019-10-09T14:07:30+03:30By |روان‌شناسی فردی|

گاهی برای خودشناسی به سال ها زمان نیاز داریم. دو نفر می توانند با شناخت اندکی از خود وارد فرایند ازدواج شوند. اما وقتی فرایند شناخت و هویت یابی تان خوب رشد کرده باشد، در واقع زمانی که خودتان را به خوبی بشناسید، فرایند انتخاب همسر مناسب برای شما خیلی راحت تر خواهد بود. هرچه بیشتر [...]