عوامل موثر بر رضایت زناشویی زوجین

۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۱:۱۷:۴۲By |روان‌شناسی خانواده|

رضایت زناشویی ازدواج یکی از قوی­ ترین روابط انسانی است. کیفیت این رابطه دائماً توسط زوجین مورد توجه قرار می­ گیرد و به طور بالقوه برای کل تجربه زندگی خانوادگی [...]