تحریک الکتریکی مغز TDCS

۱۳۹۸/۸/۸ ۱۱:۰۸:۵۰By |درمان های روانشناسی|

تحریک الکتریکی مغز، همچنین تحت عنوان تحریک مغزی فوکال، شکلی از الکتروتراپی است و تکنیکی است که در تحقیقات و نوروبیولوژی بالینی، برای تحریک یک نورون یا شبکه عصبی در [...]