تحریک الکتریکی مغز TDCS

2019-10-30T14:38:50+03:30By |درمان های روانشناسی|

تحریک الکتریکی مغز، همچنین تحت عنوان تحریک مغزی فوکال، شکلی از الکتروتراپی است و تکنیکی است که در تحقیقات و نوروبیولوژی بالینی، برای تحریک یک نورون یا شبکه عصبی در مغز، از طریق تحریک مستقیم یا غیر مستقیم غشای خود سلول، با استفاده از جریان الکتریکی استفاده می‌ شود. تاریخچه فعالیت الکتریکی مغز اولین بار در [...]