نیش زدن یکی از عوامل اصلی طلاق

۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۰:۴۲:۵۶By |عشق، جوانان و ازدواج|

عوامل اصلی طلاق تحقیر کردن (متضاد احترام گذاشتن) اغلب به‌صورت قضاوت منفی، عیب‌جویی یا زخم زبان زدن انجام می‌شود. 4 نوع رفتار، چه عمدی و غیرعمدی باعث تحقیر طرف مقابل [...]