هر چه تعداد کارگران راضی بیشتر، شرکت ها موفق تر

۱۳۹۸/۱۰/۶ ۱۹:۵۶:۳۱By |مدیریت منابع انسانی|

دانیکا، از دانشگاه اسپیلیت کرواسی، عملکرد 40 شرکت بزرگ و متوسط کرواتی را با استفاده از 10 شاخص مختلف مالی مانند درآمد، هزینه های نیروی کار و بازگشت دارایی، مورد [...]