شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

دلایل خیانت جنسی

2020-10-07T10:05:22+03:30By |آموزش زناشویی, روان‌شناسی خانواده|

خیانت جنسی خیانت جنسی به عنوان بی وفایی از طریق اتکاناپذیربودن و پشت کردن به عهد به شریک رابطه به رغم تعهد و انحصار، تعریف شده است. خیانت جنسی توسط یکی از زوجین در ازدواج اغلب هرزگی و بی عفتی خوانده می‌شود. این که یک عمل خیانت آمیز شامل چه چیزی می‌شود درون فرهنگ‌ها تنوع دارد [...]

بررسی ابعاد خیانت همسران

2020-02-03T11:33:02+03:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

ابعاد خیانت همسران خیانت ابعاد مختلفی دارد از جمله ابعاد خیانت همسران مسایلی چون پایین آمدن سن مصرف دخانیات و افزایش پیش‌رونده مصرف داروهای مخدر است که سعی کرده ام تا در این ستون و در حد بضاعت خود آنها را موشکافی کنم. البته سعی خواهم کرد ازین پس نیز در هر موضوعی که مطرح می‌شود [...]

اضطراب جنسی و شخصیت، پیش بینی کننده خیانت

2020-02-12T16:19:10+03:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

اضطراب جنسی احتمال خیانت در افراد با اضطراب جنسی نسبت به شرکایشان بیشتراست. یکی از یافته های پروفسور هاسن در دانشگاه GUELFاست که در زمینه عوامل پیش بینی کننده خیانت مطالعه میکند. به احتمال زیاد ریسک پذیری و سهولت برانگیختگی جنسی مردان را منحرف میسازد در حالیکه به احتمال قوی ارتباط٬ پیش بینی کننده بی وفایی [...]