سه خصوصیت طرز فکر اعتیاد آور

۱۳۹۸/۸/۲۱ ۱۸:۱۱:۴۴By |روانشناسی سلامت|

سه عنصر، از رایج ترین خصوصیات طرز فکر اعتیاد آور عبارتند از: انکار دلیل تراشی برون فکنی معنای واژه ی انکار که در اینجا به کار رفته است، ممکن است [...]