عقده الکترا و عقده ادیپ

۱۳۹۹/۴/۳۰ ۱۲:۱۴:۱۹By |روان‌شناسی کودک, روانکاوی|

عقده الکترا عقده الکترا اصطلاحی روانکاوی است که برای توصیف حس رقابت دخترانه با مادرش، به خاطر محبت های پدرش به کار می رود. در حالی که اصطلاح عقده الکترا [...]