فعالیت مغز و تصمیم گیری را می توان به سمت انتخاب های سالم تر تغییر داد

۱۳۹۸/۹/۱۲ ۲۰:۲۴:۵۲By |روانشناسی شناختی|

ورزش یا قلیان، خرید کتانی یا کفش، دعوا کنیم یا خیر؟ تحقیقات جدید در دانشگاه برکلی آمریکا نشان داده است که می توان تصمیم گیری افراد را به سمت تصمیمات [...]