فعالیت مغز و تصمیم گیری را می توان به سمت انتخاب های سالم تر تغییر داد

2019-12-03T23:54:52+03:30By |روانشناسی شناختی|

ورزش یا قلیان، خرید کتانی یا کفش، دعوا کنیم یا خیر؟ تحقیقات جدید در دانشگاه برکلی آمریکا نشان داده است که می توان تصمیم گیری افراد را به سمت تصمیمات سالم تر متمایل کرد. در ضبط لحظه به لحظه عملکرد میمون ها در انتخاب یک میوه، دانشمندان دانشگاه برکلی، توانستند با دستکاری مغزی در عرض میلی [...]