آیا عشق طولانی تر به معنای علاقه ی بیشتر است؟

۱۳۹۹/۱/۱۶ ۱۶:۲۹:۱۷By |عشق، جوانان و ازدواج|

عشق طولانی تر عشق طولانی تر معمولا با شدت احساسات فرد عاشق ارتباط دارد ولی آیا ارتباطی با عمق این دوست داشتن هم دارد یا خیر؟ آیا دوست داشتن طولانی [...]