آیا عشق طولانی تر به معنای علاقه ی بیشتر است؟

2020-04-04T20:59:17+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

عشق طولانی تر عشق طولانی تر معمولا با شدت احساسات فرد عاشق ارتباط دارد ولی آیا ارتباطی با عمق این دوست داشتن هم دارد یا خیر؟ آیا دوست داشتن طولانی تر باعث افزایش حس عشق خواهد شد؟ همه ی اینها بستگی به تعریف ما از عشق دارد. سوزان لونشتاین: "اعتراف کن. تو همسرت را بیشتر از من [...]