تیپ ها و طرح واره های مختلف عشق

2019-06-02T12:48:26+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

افراد مختلف، رفتار ها، احساس ها و انتظارهایشان در عشق متفاوت است. به زبان علمی تر “طرح واره عشق” در افراد مختلف براساس ویژگی های شخصیتیشان فرق می کند. الین هتفیلد شش طرح واره برای عشق معرفی کرده است. ایمن: این ها افرادی هستند که در عشق اعتماد به نفس خوبی دارند، خودشان را لایق برانگیختن [...]