چگونه معذرت خواهی کنیم؟

2019-06-02T11:06:33+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

معذرت‌خواهی، در عمل، آنقدرها كه فكر می‌كنیم، ساده نیست. عذرخواهی صحیح، راه و رسم خودش را دارد. یعنی اجزای مشخصی دارد كه اگر حق هر یك از این اجزا به درستی ادا نشود، احتمال شكست خوردن و پذیرفته نشدن معذرت‌مان كم نیست. اول از همه باید در درون خودمان بپذیریم كه اشتباه كرده‌ایم و مسئولیت اشتباه‌مان [...]