طول انگشتان چه چیزی به ما می گوید؟

2019-06-02T14:58:42+04:30By |شخصیت شناسی|

نسبت اندازه انگشت اشاره و انگشت حلقه در دوران جنینی و تحت تاثیر هورمون تستوسترون در رحم مادر مشخص می شود. سختی روانی و استعداد ورزشی ممكن است از طریق بیولوژیكی مشخص شود. یكی از یافته های پژوهشی كه در نوامبر سال 2016  توسط دكتر گولبی و مگ انجام شده است.  پژوهش ها نشان دهنده رابطه [...]