طول انگشتان چه چیزی به ما می گوید؟

۱۳۹۸/۳/۱۲ ۱۰:۲۸:۴۲By |شخصیت شناسی|

نسبت اندازه انگشت اشاره و انگشت حلقه در دوران جنینی و تحت تاثیر هورمون تستوسترون در رحم مادر مشخص می شود. سختی روانی و استعداد ورزشی ممكن است از طریق [...]