قدرت ضمیر ناخودآگاه

۱۳۹۸/۹/۶ ۲۰:۵۶:۳۳By |روانشناسی شناختی|

آیا تا به حال پیش آمده که در یک موقعیت، احساس خطر کنید، در حالی که در واقع آن موقعیت، اصلاً خطرناک نیست و انگار در زمان و مکان دیگری [...]