قدرت ضمیر ناخودآگاه

2019-11-28T00:26:33+03:30By |روانشناسی شناختی|

آیا تا به حال پیش آمده که در یک موقعیت، احساس خطر کنید، در حالی که در واقع آن موقعیت، اصلاً خطرناک نیست و انگار در زمان و مکان دیگری هستید؟ یا فهمیده باشید که واکنش های نامعقول شما به موقعیت های زمان حال، به دلیل به یاد آوردن خاطره بدی از گذشته است؟ اگر تجربیاتی [...]