دل شکستن، یک کلیشه یا یک واقعیت دردناک

2019-06-02T12:47:00+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

برای برخی کلیشه، و برای برخی دیگر یک واقعیت دردناک هنگامی كه یك رابطه به پایان می رسد، یك قلب شكسته برای ما به جا می گذارد. البته عجیب نیست كه بشنویم افراد از یك قلب شكسته می میرند وقتی كه توسط فرد مورد علاقه شان ترك می شوند- چه به وسیله مرگ یا خیانت-. شوك [...]