اعتیاد به کار با اختلالات روانی دیگر گره خورده است!

2019-12-28T16:13:33+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

محققان دانشگاه برگن نروژ، رابطه بین اعتیاد به کار و سایر اختلالات بالینی را در 16,425 نیروی کار سنجیده اند. آندراسن، محقق و روانشناسی بالینی در دپارتمان روانشناسی اجتماعی دانشگاه برگن می گوید: "کارکنان معتاد به کار، در تمامی وضعیت های بالینی، نمرات بالاتری نسبت به کارکنان عادی داشتند." در این مطالعه یافته های اصلی به [...]