پنج سوال رایج در رابطه با عشق

2019-06-02T12:48:36+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

1.  چرا مطالعه درباره ی عشق با مطالعه درباره ی موضوعات دیگر متفاوت است؟ درگذشته اختلاف نظر های فراوانی پیرامون عشق و مطالعه راجع به آن وجود داشت . بسیاری از مردم به عشق به عنوان یک پدیده ی مرموز و غیرقابل سنجش نگاه می کردند. در سال های نزدیک 1970 یک سناتور آمریکایی به نام [...]