از تربیت غلط والدین رها شوید

۱۳۹۸/۱۱/۶ ۱۹:۲۷:۱۸By |فرزندپروری|

تربیت غلط والدین تربیت غلط والدین باعث ایجاد عقده در کودکان می شود. عقده ها در روانشناسی یونگ از اهمیت ویژه ای قرار دارد، یونگ عقده ها را مرکز نشین [...]