تاثیر سایکودرام بر کاهش افسردگی معتادان

۱۳۹۸/۸/۸ ۱۵:۰۹:۵۸By |درمان های روانشناسی|

امروزه اعتياد، در ميان فراگيرترين بحران های اجتماعی، فرهنگی و سلامت قرار گرفته و موج تخريب كننده آن بر كليه زمينه های اجتماعی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی، روانی و بهداشتی اثر گذاشته است. در این مقاله از اکسیر قصد داریم از تاثیر سايكودرام بر کاهش افسردگی معتادان، برای شما همراهان بگوییم... عمده اثرات اعتیاد از جمله اثرات [...]