زندگی و معنا بخشیدن به آن

۱۳۹۸/۷/۲۲ ۱۲:۱۸:۳۳By |روان‌شناسی فردی|

ویکتور فرانکل روان شناس معنا گرا برای معنا بخشیدن به زندگی چهار راه پیشنهاد می کند: 1- اگر انسان چیزی را خلق کند، زندگی اش می تواند با معنا باشد. (در اینجا انسان از خود سئوال می کند: من برای چه زنده هستم؟) 2- انسان معنا را در شیوه تجربه کردن زندگی، یا کسی را دوست [...]