زمان مناسب برای بچه دار شدن

2019-06-02T12:40:56+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

پدر و مادر بودن سخت ترین، رضایت بخش ترین و با اهمیت ترین شغل و كار در جهان است. هیچ مسئولیتی بزرگ تر و مشكل تر از بزرگ كردن فرزند در زندگی وجود ندارد و برای برخی از انسان ها هیچ رضایتی بالاتر از آن نیست. همسران لازم است كه درباره بچه دار شدن با هم [...]