ابراز وجود در فیس بوک و زبان زنان در مقابل مردان

۱۳۹۸/۷/۲۶ ۱۶:۱۹:۰۹By |آموزش زناشویی|

در این مقاله با عنوان "زنان از مردان گرم تر هستند ولی مهارت های ابراز وجود کمتری دارند؛ جنسیت و زبان در فیس بوک" بیان شده است که موضوعات رایجی که زنان راجب آن ها صحبت می کنند شامل، موارد عجیب، شادی، تولد، هیجانات و تشکر است. این در حالی است که مردان بیشتر راجب موضوعاتی [...]