می توانم امروز به مدرسه نروم؟

2019-12-10T15:10:52+03:30By |روان‌شناسی کودک|

مدرسه  مدرسه و شروع سال تحصیلی برای کودکان سرشار از حس خوب و هیجان استفاده از لوازم التحریر نو و رنگی، لباس تازه و بازی با هم کلاسی‌ها می‌باشد؛ اما در این میان هستند کودکانی که همواره با این پرسش ذهنی درگیر هستند که چرا باید به مدرسه بروم؟ علل به مدرسه نرفتن اما در سنین [...]